fbpx

Epidemija - ukrepi za podjetnike - 2.del

Čeprav reševanje izrednih razmer ni mačji kašelj, pa si moramo priznati tudi, da smo v Sloveniji nagnjeni h kompliciranju in birokratizaciji. Tako so tudi zakonodaja in ukrepi v času epidemije, usmerjeni v pomoč gospodarstvu in posameznikom, vse kaj drugega kot pa enostavni.  

 

 

Čeprav je zakon že sprejet, pa ostaja nekaj nejasnosti in tudi manjkajočih zadev (obrazcev, navodil). Tako se lahko kakšna tolmačenja in rešitve še spremenijo. 

Posodobljeno - 13.4.2020:

1. OHRANJANJE DELOVNIH MEST  PRI DELODAJALCIH

Delavci ki delajo:
- Vse prispevke PIZ za delavce, ki bodo v času krize delali, bo plačevala država - pogoj za to je izplačilo 200€ kriznega dodatka - oziroma sorazmerni del tega (ki je oproščen davkov in prispevkov),
=> drugače povedano - namesto PIZ bo nekaj dobil ZAPOSLENI, strošek dela pa iz tega vidika ne bo nič bolj ali manj obremenjen. Gre za plače za marec, april in maj. 
- Če je delavec na dopustu, bolniški, porodniški, čakanju, mu krizni dodatek ne pripada. 
- dodatek pripada v sorazmerni del zaposlenim, ki delajo skrajšani delovni čas, razen npr. tistim, ki so delajo za 1/2 čas zaradi otrok itd. (tem torej pripada poln dodatek) 
- Krizni dodatek se ne izplača osebam, ki delajo in imajo plačo višjo kot trikratnik minimalne plače; te osebe pa imajo tudi oprostitev plačila prispevkov za PIZ.
 
Delavci na čakanju:
- Nadomestilo je praviloma 80% povprečne plače zaposlenega, lahko je več, vendar potem država razlike nad tem ne krije,
- Nadomestilo ne sme biti manjše od minimalne plače, zgornji limit, ki ga še krije država je povprečna plača
- Država povrne 100% (nadomestilo in vse socialne prispevke; povrne se 10. dan naslednjega meseca po izplačilu nadomestila)
- Za povračilo nadomestila se  odda vloga na Zavod RS za zaposlovanje (Zavod je pripravil tudi celostna navodila in obrazce, ki so na voljo na te povezavi)
 
!!! Pogoji in sankcije !!! 
- upravičeni samo delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20%, v drugem polletju pa ne bodo presegli 50% medletne rasti
- delodajalec mora imeti poravnane obveznosti do države,
- podjetja v stečaju, tudi podjetja ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, niso upravičeni,
- ob koriščenju podjetje letos po uveljavitvi zakona ne sme izplačevati dobičkov (dividend), nagrad (tudi nagrad za poslovno uspešnost),
- ob neupoštevanju pravil in zlorabah, bo delodajalec moral vrniti prejete ugodnosti v 3x znesku
- če bo delodajalec začel postopke likvidacije (zaprtje firme, stečaj itd), v obdobju prejemanja in še v kasnejšem obdobju (enako dolgo kot je prejemal), bo sredstva moral vrniti v celoti. 
 
Kar je treba narediti:
- pisno pred začetkom "čakanja" obvestiti delavca (s podatki delavca, datumi, opisom razlogov, navedbo višine nadomestila),Vzorce najdete tu: GZS, OZS, ZDS
- v REK obrazcih se bo vpisovalo v posebne rubrike in novo vpisalo vrsto dohodka
 
Bolniške in karantene:
- Za bolniške (torej ne čakanje, ampak če delavec zboli), krije vsa nadomestila država (od 1. dne)
- za karanteno nadomestilo krije država 
 
Ostalo: 
- Upravičenost do pomoči se bo uveljavljana za nazaj,
- Poenostavitve glede dela od doma (obvestiti je potrebno inšpektorat za delo, da se pri delodajalcu to izvaja, kako obvestiti - stran inšpektorata za delo)
- Delavcu, ki med epidemijo izgubi službo, od prvega dne avtomatično pripada nadomestilo za brezposelnost
- Status delavcev, ki ne morejo delati zaradi "višje sile" (varstvo otrok, ni javnega prevoza...) se izenači z delavci na čakanju. vendar pa so nekoliko drugačna obvestila in obrazci
 

2. POMOČ SAMOZAPOSLENIM

- Temeljni mesečni dohodek, za tiste, ki jih prizadene epidemija prizadela - torej, da se jim primerjalno v mesecih zaradi zaprtja oz. posledic epidemije prihodki bistveno znižajo,
- Znaša pa: za marec 350€, za april 700€, za maj 700€,
- Odpis prispevkov za čas trajanje epidemije (isti pogoji kot za temeljni mesečni dohodek),
- Ureditev naj bi se nanašala tudi na enoosebne d.o.o., samozaposlene v kulturi, tudi nevladne organizacije,
- Uzakonjena pa je že možnost odloga plačevanja vseh obveznosti iz posojil pri slovenskih bankah. Ne velja pa za leasinge! -
- za t.i. popoldanske SP oprostitve prispevkov v teh ukrepih ni.
 
Pogoji in ostalo:
- za koriščenje temeljnega dohodka in oprostitve prispevkov lahko podjetnik kadarkoli do 31.5. poda izjavo na obrazcih (FURS), 
- izplačila za vložene izjava do 18.4., bo za marec izplačilo do 25.4., potem pa 10. v mesecu (poenostavljeno napisano), izplačilo bo za vse mesece, tudi če bo izjava podana kasneje, 
- pogoji so:  vsaj 25% zmanjšanje prihodkov v marcu glede na februar, vsaj 50% zmanjšanje v aprilu in maju glede na februar 2020, 
- glede morebitnega vračanja tudi tu velja: v prvem polletju 2020 mora biti upad prihodkov vsaj 20% glede na enako obdobje 2019 in v drugem polletju 2020 potem ne sme biti rasti več kot 20% glede na enako obdobje 2020. 
 
 

3. UKREPI ZA PODJETJA (tako d.o.o. kot s.p., in drugi)

- Zavezancem ni potrebno plačati  dveh obrokov akontacije davka (DDPO in dohodnine iz dejavnosti), ki zapadeta maja in junija
(to je avtomatično, ni potrebno ničesar oddati ali narediti);
- če je letni obračun davka že oddan, vseeno potrebno doplačati razlike davka, ima pa podjetje možnost odloga in možnost zmanjšanja obroka
- odlog plačila je možen za naslednje zadeve: davek od dobička (torej DDPO, dohodnina iz dejavnosti); DDV, trošarine, inšpekcijske odločbe, tudi akontacije dohodnin)
- ni pa možen na prispevke za socialno varnost,
- Vzpostavitev garancijske sheme za državni odkup terjatev do slovenskih podjetij (izvajala naj bi DUTB-t.i. "slaba banka")
- Več ukrepov se izvaja tudi preko Slovenskega podjetniškega sklada (poroštva, garancije za posojila itd)
- Poslovanje z državo - skrajšajo se plačilni roki na 8 dni (iz dosedanjih obveznih 30-60 dni)
- tudi za podjetja velja možnost odloga plačevanja vseh obveznosti iz posojil pri slovenskih bankah. Ne velja pa za leasinge
 

4. Kaj sedaj - Znajdi se!!

Če ste podjetnik, ki potrebuje pomoč pri urejanju vseh možnih zadev v zvezi z ukrepi - poglejte našo ponudbo - smo Agencija Znajdi se z odlično ekipo... lahko pa na nas obrnete tudi za kak strokovni nasvet TUKAJ, ali pa pišete na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 

KAJ SE ŠE OBETA:

- Moratorij na stečaje in prisilne poravnave,

- Dodatni razpisi za spodbude gospodarstvu,

- Zaščita starejših zaposlenih (izločitev iz delovnega procesa),

- Možnosti začasnega zadržanja dolžnosti glede izplačila odpravnin pri odpovedi iz poslovnih razlogov. 

 
Spremljajte nas, saj bomo še naprej objavljali sprotne točne informacije
 

O avtorju:

Robert Dvoršek je podjetnik, računovodja, podjetniški in finančni svetovalec. Je lastnik in direktor uspešnega podjetja Agencija Znajdi se d.o.o., ustanovitelj in direktor Zavoda Znajdi se, samostojni podjetnik, predsednik več društev in združenj. V poslovnem svetu ima obilo izkušenj - 15 let dela v računovodstvu, 13 let vodenja samostojnega računovodskega servisa, vrsto let pa se ukvarja z davčnim in finančnim svetovanjem.
S podjetništvom in lastno poslovno kariero je pričel leta 2007 z ustanovitvijo zasebnega zavoda, nadaljeval z razvojem računovodskega servisa kot samostojni podjetnik, kasneje pa kot d.o.o.. Pred vstopom v poslovni svet je že več kot 10 let aktivno deloval v vodstvih različnih organizacij, društev in klubov. Poleg univerzitetne izobrazbe ima opravljena različna neformalna izobraževanja in za seboj vodenje več kot 100 projektov.
 
Vir slike iz naslovnice: Photo by Tim Mossholder on Unsplash
- Vse prispevke PIZ za delavce, ki bodo v času krize delali, bo plačevala država - pogoj za to je izplačilo 200€ kriznega dodatka (ki je oproščen davkov in prispevkov),
=> drugače povedano - namesto PIZ bo nekaj dobil ZAPOSLENI, strošek dela pa iz tega vidika ne bo nič bolj ali manj obremenjen
Tags :