fbpx

Davki in prispevki za SP

Kakšne davke more plačati in kako jih izračunati, se sprašuje vsak samostojni podjetnik. Pri tem je glavna razlika, ali je SP normiranec ali ne. Kako je s prispevki? Kako z DDV? V tem prispevku smo pripravili poenostavljen povzetek. 

 

 

NORMIRANCI 

Normiranci in dohodnina

Pri normirancih gre za posebno ureditev, poenostavitev davčnega obračuna. Če zelo poenostavimo – normiranci plačajo davke v višini 4% od vseh prihodkov. Izdani računi in drugi prihodki se seštejejo, od tega se odšteje 80% normiranih stroškov, osnova pa se obdavči po posebni 20% davčni stopnji.

Davčnih olajšav se vam pri tem ne upošteva.

Mesečna akontacija se izračuna iz prej ugotovljene davčne obveznosti (deljeno z 12). Če je skupen znesek akontacije manj kot 400 EUR, se plačuje četrtletno.

Prispevki za normirance

Zavarovalna osnova se zračuna kot seštevek DOBIČKA in OBRAČUNANIH PRISPEVKOV preteklega leta, nato še pomnižiti s faktorjem. 

Kaj pa je dobiček pri normirancu:

Kot tudi sicer pri SP, velja da DOBIČEK pomeni DOHODEK. Pri normirancih dobiček pomeni:

PRIHODKI pomnoženo z 20%.

(saj je 80% normiranih odhodkov, in je torej Prihodek-Odhodek = dobiček).

Za končni izračun torej tem 20% prihodkov prištejete še vse obračunane prispevke v preteklem letu, to zmanjšate za 25%  in dobite svojo letno zavarovalno osnovo.

Ne glede na izračun, pa je najmanša osnova za izračun prispevkov 60% povprečne plače, torej - če bi bila vaša izračunana nižja, boste še vedno plačevali višje prispevke - trenutno to pomeni cca. 380€.

Se vam zdi komplicirano?

Nič hudega – oglasite se nam, pa bomo vse rešili.

 
 

 

Normiranec ne pomeni vedno ugodnejše davčne obremenitve.

NE-NORMIRANCI

Obdavčitev ne-normirancev SPjev

Pri izračunu davčne osnove za samostojne podjetnike, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, pa je zadeva precej drugačna.

Od seštevka izdanih računov in drugih prihodkov se odštejejo vsi davčno priznani odhodki, upoštevajo se različne olajšave, uporabi se del morebitne izgube preteklih let – in z nekaj dodatnimi računovodskimi čarovnijami pridete na poslovni izid oz. davčni dobiček.

Nato se prišteje še obračunane prispevke in izračun pove, kakšen je dohodek iz dejavnosti.

Če je SP imel še kakšne druge dohodke (npr. iz zaposlitve, podjemnih, avtorskih pogodb…) se bo skupni dohodek osebe še povečal za te bruto dohodke.

Vse to se seveda izračuna na podlagi verodostojnih računovodskih listin in upoštevajoč vse računovodske standarde in davčna pravila – zato vsekakor izračunavanje tega raje prepustite usposobljeni osebi oziroma računovodskemu servisu.  

 

Prispevki za »redne« SP

Višina prispevkov se izračuna iz DOBIČKA, obračunanih prispevkov in nato še zmanjšano za 25%. Razlika glede na normirance je torej v ugotovljenem dobičku, ki torej vpliva na davčno osnovo.  Tudi v tem primeru pa se upošteva minimalna osnova v višini 60% povprečne plače.

 

DDV

V tem prispevku smo se osredotočili na davke na dohodke in prispevke, DDV pa je čisto ločena in obsežna tema.

V osnovi pa velja:

  • Če presežete 50.000 EUR v tekočih 12 mesecih, se morate registrirati za DDV zavezanca
  • Če poslujete z EU (če izdajate račune, če prejemate storitve ali če dobavljate blaga za več kot 10.000 EUR), se morate registrirati kot ATIPIČNI zavezanec za DDV

Če niste zavezanec za DDV, ga na računih ne obračunavate, pri tem pa morate navesti primerne klavzul (najpogosteje 94. člen…).

Če niste prepričani, ali bo pri vaši dejavnosti potrebna registracija za DDV (redno, ali kot »atipični«), se je seveda najbolje posvetovati s strokovnjakom.

Potrebujete več ZNANJAINFORMACIJODGOVOROV?

PRIJAVITE SE NA ČAKALNO LISTO

Izpolnite obrazec in obvestili vas bomo TAKOJ, ko bodo razpisane izobraževalne vsebine NA TEMATIKO tega članka.
Image

Kontaktni podatki

 
Avtor: Robert Dvoršek

O avtorju:

Robert Dvoršek je podjetnik, računovodja, podjetniški in finančni svetovalec. Je lastnik in direktor uspešnega podjetja ZNAJDI SE računovodstvo, d.o.o., ustanovitelj in direktor Zavoda Znajdi se, avtor knjige (Z)NAJDI SE v podjetništvu, predsednik več društev in združenj. V poslovnem svetu ima obilo izkušenj - 17 let dela v računovodstvu, 15 let vodenja samostojnega računovodskega servisa, vrsto let pa se ukvarja z davčnim in finančnim svetovanjem.
S podjetništvom in lastno poslovno kariero je pričel leta 2007 z ustanovitvijo zasebnega zavoda, nadaljeval z razvojem računovodskega servisa kot samostojni podjetnik, kasneje pa kot d.o.o.. Pred vstopom v poslovni svet je že več kot 10 let aktivno deloval v vodstvih različnih organizacij, društev in klubov. Poleg predsedovanje več društvom in aktivnosti v lokalnih in nacionalnih organizacijah ima za seboj tudi izvedbo in vodenje več kot 50 večjih in manjših projektov, predvsem iz področja podjetništva in mladinskega dela. Poleg univerzitetne izobrazbe ima opravljena različna neformalna izobraževanja - Marketing za podjetnike, računovodski tečaji in seminarje, izobraževanje za menedžerje v mladinskih organizacijah, pred tem pa še večletni inštruktorski tečaj Zveze tabornikov Sloveni in druga izobraževanja iz področja projektnega in timskega dela.
Tags :