fbpx

Normiranci in davčna optimizacija

Podjetniki normiranci so v zakonodaji obstajali že pred letom 2015, res pa je da je od takrat dalje njihova davčna obravnava bistveno bol ugodna. Do leta 2018 je bilo tu celo nekaj kritičnih zakonskih lukenj, ki jih je država z letom 2018 nekoliko zakrpala.
 
 
 

Normiranost danes svojem bistvu pomeni rešitev za davčno optimizacijo in poenostavitev poslovanja manjših podjetnikov. Pojavljajo pa se tudi anomalije, ki pogosto temeljijo na nepoznavanju oziroma svojstveni interpretaciji zakonodaje, ki postavlja pogoje za normirance.

Z željo pomagati podjetnikom pri davčni optimizaciji, smo pripravili tudi webinar, ki vam ga priporočamo. Za bolj jasno predstavo, kdaj NI možna uporaba shem poslovanja kjer se izkoristi ugodno davčno stopnjo in poenostavitev vodenja evidenc, še enkrat podarimo komu pa je namenjeno. 

Poenostavljeno povedano, je namenjeno:

 • Manjšim podjetjem in posameznikom,
 • Z manjšim obsegom poslovanja, po možnosti brez obsežnega poslovanja v tujini itd. (razlog – enostavno vodenje evidenc),
 • Z manj kot 150.000€ prometa povprečno (optimalno je do manj kot 100.000€/leto)

Poenostavljeno povedano, ni namenjeno:

 • Podjetjem, ki se ustanovijo z namenom lovljenja ugodnejše davčne obravnave (t.i. veriženje z ustanavljanjem firm in prelivanje prihodkov med njimi)
 • Podjetnikom, ki delajo za enega naročnika (t.i. prekarcem, ki več kot 80% prihodkov ustvarijo od enega naročnika in so torej od njega ekonomsko odvisni… ob pogoju, da gre za več elementov delovnega razmerja)
 • Manj primerno je tudi za podjetja z večjim obsegom poslovanja, tujine, obveznimi poročanji, veliko stroški (kajti tu je potem že vprašljiv tako vidik optimizacije, kot tudi poenostavitev evidenc).

 

Kaj so omejitve:

 • Zgornja meja je 150.000€ letno povprečje dveh zaporednih let,
 • V prihodke se šteje tudi prihodki drugih povezanih oseb (npr. če ima vaš družinski član firmo, ki ima enake dejavnosti),
 • V prihodke se šteje tudi pretekle firme (torej, če ste eno podjetje zaprli in nato z enako dejavnostjo ustvarjali prihodke na novi firmi, se to sešteva),
 • Prikazovanje t.i. fiktivnih poslov – kjer gre za komercialno neupravičene in nepristne okoliščine poslovanja (o tem smo pisali že v tem članku)
 • Največ odhodkov, ki jih lahko uveljavljate, je 40.000€ oziroma 80.000€ (če ustvarite 130.000€ prihodkov – ob izpolnjevano pogojev o zavarovanih osebah – lahko še vedno uveljavljate zgolj 80.000  odhodkov in je tako vaša davčna osnova višja od 20%).
  Nekaj več o tem lahko preberete tudi v članku Davki in prispevki za SP

 

Za vse poslovne subjekte je izjemnega pomena upoštevati, da so davki izjemno pomembna poslovna kategorija, ki jo je potrebno pozorno spremljati in obravnavati. Davčna optimizacija v prvi vrsti pomeni pregled vseh možnosti, kako najbolje izkoristiti vse zakonske možnosti in kakšni so pogoji za to. Presoja vseh relevantnih okoliščin pa zahteva natančno poznavanje zakonodaje, pojasnil pristojnih organov in tudi sodne prakse. Marsikatera rešitev se zdi na prvi pogled ustrezna, ob upoštevanju vseh dejstev, pa se hitro znajdemo na napačni strani zakona.

Vsak podjetnik potrebuje za uspešno poslovanje osnovna znanja, zato vas vabimo, da se udeležite kakšnega od naših webinarjev. Za zahtevnejša vprašanja in presojanje, pa je na voljo tudi strokovno svetovanje.

O avtorju:

Robert Dvoršek je podjetnik, računovodja, podjetniški in finančni svetovalec. Je lastnik in direktor uspešnega podjetja Agencija Znajdi se d.o.o., ustanovitelj in direktor Zavoda Znajdi se, samostojni podjetnik, predsednik več društev in združenj. V poslovnem svetu ima obilo izkušenj - 14 let dela v računovodstvu, 12 let vodenja samostojnega računovodskega servisa, vrsto let pa se ukvarja z davčnim in finančnim svetovanjem.
S podjetništvom in lastno poslovno kariero je pričel leta 2007 z ustanovitvijo zasebnega zavoda, nadaljeval z razvojem računovodskega servisa kot samostojni podjetnik, kasneje pa kot d.o.o.. Pred vstopom v poslovni svet je že več kot 10 let aktivno deloval v vodstvih različnih organizacij, društev in klubov. Poleg univerzitetne izobrazbe ima opravljena različna neformalna izobraževanja in za seboj vodenje več kot 100 projektov.
Tags :