fbpx

Operativni leasing po novem - enostavna razlaga

Ena pomembnih novosti v letu 2019 v računovodstvu je vsekakor spremenjen način obravnave t.i. operativnega leasinga oz. poslovnega najema. Spremenilo se bo, da po novem praktično ne bo razlike med finančnim in operativnim leasingom.
 
 
 
Cilj spremembe je poenotenje obravnave podobnih "vsebin" - če se nekaj v podjetju uporablja kot osnovno sredstvo, naj bi se tako tudi računovodsko obravnavalo. Tako bosta torej oba leasinga po novem obravnavana na podoben način (torej ne bo eden financiranje, drug pa "najem"). Pri tem pa so predvidene tudi določene izjeme. 
 

Kako je bilo do vključno l.2018:

 
Finančni leasing:
Ta oblika je v osnovi za podjetje pomenila podobno, kot če bi imel kredit pri banki. Opremo (npr. vozilo, stroj, računalnik...) je podjetje obravnavalo kot osnovno sredstvo, na drugi strani pa je bila finančna obveznost do ponudnika leasinga. Strošek je predstavljala amortizacija in pa odhodki iz financiranja. 
 
Operativni leasing 
Podjetje je opremo oz. drugo vrsto osnovnega sredstva imelo v najemu in ne v lasti. Torej v svojih bilancah ni izkazovalo ne vrednosti osnovnega sredstva, ne finančne obveznosti - torej dolga do leasingodajaca. Stroški z uporabo so bili najemnina, torej stroški storitev - oprema se torej ni amortizirala, skladno z zakonskimi določili (določene amortizacijske stopnje). 
 
Kaj je to pomenilo za podjetje
Podjetja so na ta način lahko nekoliko "optimizirala" svoje bilance in izkaz poslovnega izida. Celotna bilanca je bila tako na sredstvih kot na obveznostih nekoliko manjša (manjša bilančna vsota). Tudi sama zadolženost podjetja je bila tako prikazana bolj ugodno. Pri ocenjevanju zadolženosti se namreč uporablja razmerje med kapitalom in dolgom (lastniškim in dolžniškim virom financiranja). 
Tudi poslovni izid je bil lahko prikazan drugače, kajti pri določitvi najemnine je več manevrskega prostora, kot pri amortizaciji, kjer so davčno priznane stopnje zakonsko določene. Tako se je lahko v praksi izkazovalo precej več stroškov najemnin, kot bi bilo sicer amortizacije, če bi podjetje opremo obravnavalo kot osnovno sredstvo. 
 

Kako je od l.2019 dalje:

Razen določenih izjem, bodo podjetja morala operativni leasing (slovensko to poimenujemo poslovni namen) obravnavati kot financiranje. To pomeni, da bo oprema, ki je "pridobljena" na ta način, morala biti knjižena kot osnovno sredstvo ter na drugi strani finančna obveznost. 
Pri podjetjih, ki se precej poslužujejo tovrstnih finančnih storitev bo to tudi precej poseglo v njihovo bilanco. Povečala se bo zadolženost, lahko se bodo tudi znižali obračunani stroški podjetja. 
 
To lahko dodaten problem predstavlja tudi podjetjem, ki imajo hkrati kakšne kredite pri bankah. Pri slednjih je namreč pogodbeno določeno, kakšna je še ustrezna zadolženost podjetja, sicer ima to lahko določene posledice (poslabšanje bonitete, dodatni pribitki, celo kršenje in tveganje neizpolnjevanja pogojev za kreditiranje). Na tej točki bo pomembna preverba vseh klavzul v kreditnih pogodbah, ki se nanašajo na pogoje, ki jih je kreditojemalec dolžan izpolnjevati.
 
Vidik poslovnega izida pa seveda tudi ne bo zanemarljiv kajti z nižjimi stroški oziroma manj manevrskega prostora, bo podjetje zopet moralo posvetiti nekoliko pozornosti optimizaciji dobičkov.
Ravno v naslednjih dneh pa vas vabimo tudi na webinar - Optimizacija dobička za podjetnike v 1 uri! Na njem bomo še dodatno obdelali temo, kako pa sploh še lahko podjetnik jadra med davčnimi čermi.
 

Kaj so izjeme:

Določila o spremembah v zvezi z obravnavo poslovnega najema ne bodo veljala za MIKRO in MAJHNA podjetja (v osnovi do 10 zaposlenih in drugi pogoji).
Poleg tega ne bo veljalo še za:
- za sredstva manjše vrednosti (do 10.000€ vrednosti novega sredstva)
- kratkoročni najem (do 1 leta) .
 
Avtor: Robert Dvoršek

O avtorju:

Robert Dvoršek je podjetnik, računovodja, podjetniški in finančni svetovalec. Je lastnik in direktor uspešnega podjetja Agencija Znajdi se d.o.o., ustanovitelj in direktor Zavoda Znajdi se, samostojni podjetnik, predsednik več društev in združenj. V poslovnem svetu ima obilo izkušenj - 14 let dela v računovodstvu, 12 let vodenja samostojnega računovodskega servisa, vrsto let pa se ukvarja z davčnim in finančnim svetovanjem.
S podjetništvom in lastno poslovno kariero je pričel leta 2007 z ustanovitvijo zasebnega zavoda, nadaljeval z razvojem računovodskega servisa kot samostojni podjetnik, kasneje pa kot d.o.o.. Pred vstopom v poslovni svet je že več kot 10 let aktivno deloval v vodstvih različnih organizacij, društev in klubov. Poleg univerzitetne izobrazbe ima opravljena različna neformalna izobraževanja in za seboj vodenje več kot 100 projektov.
Tags :