fbpx

Tudi ETSY prodajalci, Shopify in ostali morajo preveriti za vključitev v OSS

OSS posebna unijska ureditev

Za vse spletni trgovce, Shopify-evce, ETSY prodajalce, AMAZON zanesenjake in druge podjetnike je sedaj še zadnji čas, da preverijo ali so se morda dolžni v prihodnjem letu vključiti v posebno Unijsko ureditev (OSS).

 

 

Kaj je posebna Unijska ureditev

Če podjetnik prodaja na daljavo (torej danes to pomeni seveda prek spleta), mora pri prodaji končnim kupcem iz EU paziti na višino prometa. Čo namreč vrednost te prodaje (ki se ji prišteva tudi prodaja digitalnih produktov) preseže 10.000 EUR se mora vključiti v posebno unijsko ureditev.

Mimogrede – OSS pomeni kratico za One stop shop – kar pomeni torej poenostavljeno ureditev za  DDV znotraj EU. Sicer ureditev OSS ni povsem nova - velja že od 1.7.2021, ampak je vseeno dobro ponovno opozoriti na to obveznost. 

Identifikacija za DDV PRI OSS

Takšna vključitev v OSS za seboj potegne tudi, da podjetnik (oz. poslovni subjekt) postane redni zavezanec za DDV. Če je bil prej torej samo atipični zavezanec, mora to spremeniti. Posledično mora tudi pri vseh prodajah v Sloveniji obračunavati DDV. Ima pa tudi potem pravico odbitka DDV od določenih nabav (blaga in storitev).          

Image

Obračunavanje DDV po državah EU

Pomembna lastnost te vključitve je tudi, da za prodaje v različne države EU obračunavate različno stopnjo davka na dodano vrednost – obračuna se davek tiste države, od koder je kupec. Na tej točki je tudi potrebno preveriti vlogo platforme, kako izvaja naročila in kako pri tem obravnava davek. Vendar je običajno vseeno dolžnost prodajalca, da o tem »tujem« DDV tudi konec četrtletja poroča in ga plača.

Kaj je potrebno narediti zdaj?

Ker se je potrebno v sistem OSS vključiti takrat, ko presežemo, je torej potrebno vlogo oddati že sedaj, za naslednje četrtletje. Podjetnik mora torej voditi evidenco po državah, kamor prodaja končnim kupcem in preveriti, koliko je bilo v letošnjem letu teh prodaj.

Podobno pa je tudi če že med letom podjetnik ugotovi, da bo presegel prag 10.000 EUR, se torej vključi v prvo možno četrtletje. Praviloma je torej številke poznati in se že pred preseganjem praga vključiti, da ko se ga preseže, da je vse že urejeno in se DDV že ureja na pravilen način..

 

Torej podjetniki pazite – vsekakor je spletno poslovanje zelo zahtevno administrativno področje. Ravno zato pri naši akademiji pogosto izvajamo webinarje - ravno v teh dneh ponavljamo WEBINAR: ETSY obveznosti in administracija.

 

Avtor: Robert Dvoršek, dipl.ekon (UN), računovodja in svetovalec

Vir slike iz naslovnice: Photo by CANVA
Tags :