Pravno-organizacijske oblike

Povračila zasebnikom za prevoz na delo

Pri potnih stroških, ki si jih zasebniki lahko priznavajo za opravljanje svojih storitev se pogosto srečujejo z vprašanjem, kam uvrstiti stroške prevoza »na delo«. 

Preberi več

Voditi društva je lahko nevarno

Že v letu 2008 se je celotno področje poslovanja društev še dodatno zakompliciralo z začetkom veljave Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, katerega določila je nujno upoštevati v zaključnih poročilih za poslovna leta

 

Preberi več

Sorodne teme-članki:

Novi članki in prispevki prihajajo